Razmera - Zadatak 4

Podela duži prema zadatoj razmeri. U zadatku je zadata dužina duži i potrebno je na njoj odrediti tačku koja tu duž deli u zadatoj razmeri. Kako se tačno rešavaju ovakvi zadaci možete videti u videu ove lekcije. [trajanje videa 3:12]