Aritmetička sredina - Zadatak 4

Određivanje nedostajuće vrednosti iz niza vrednosti kada je data njihova aritmetička sredina. Kako je aritmetička sredina zbir svih vrednosti podeljen ukupnim brojem vrednosti, nepoznatu vrednost dobićemo kada aritmetičku sredinu pomnožimo brojem vrednosti pa taj proizvod podelimo zbirom svih poznatih vrednosti. [trajanje videa 2:54]