Izrazi sa razlomcima i decimalnim brojevima - Zadatak 4

Izračunavanje brojne vrednosti složenih izraza sa razlomcima i decimalnim brojevima. U izrazu imamo razlomak koji u brojiocu ima takođe izraz sa razlomcima i decimalnim brojevima. Prvo sređujemo imenioc i brojilac složenog razlomka, nakon toga primenom računskih operacija izračunavamo brojnu vrednost. [trajanje videa 5:08]