Zadatak 329 – Završni ispit 2022

Lekcija progres
Završeno 0%

329. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i njime se ispituje određivanje vrednosti složenijeg brojevnog izraza. U sedam minuta videa detaljno i postupno je objašnjen načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti brojevi i operacije sa njima iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da izračunate vrednost izraza sa stepenima i višestrukim zagradama, kao i vrednost korena izraza sa stepenima.