Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 402 – Završni ispit 2023

402. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje visine prizme u zadacima kada neophodni elementi nisu direktno dati. U četiri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se izračunava visina pravilne trostrane prizme ako je data njena površina i dužina bočne ivice.