Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 375 – Završni ispit 2021

375. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje primenu sistema linearnih jednačina u složenijim tekstualnim zadacima. U osam minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da primenom sistema jednačina rešite složeni tekstualni zadatak.