Brojevi i operacije sa njima
Algebra i funkcije
Geometrija
Merenje
Obrada podataka

Zadatak 366 – Završni ispit 2020

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.

366. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje linearnu funkciju. U tri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da na osnovu grafika linearne funkcije odredite njene osobine.

Scroll Up

PODELITE OVAJ POST NA FACEBOOKU

Veliki broj učenika ima potrebu za lekcijama iz matematike, a nisu upoznati sa ovim sajtom.
Obavestimo i nastavnike koji imaju potrebu za on-line lekcijama za svoje virtuelne učionice.