Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 356 – Završni ispit 2018

356. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje vrednosti izraza sa stepenima i izraza sa kvadratnim korenima. U tri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se izračunava vrednost korena decimalnog broja i kako se izračunava vrednost korena rastavljanjem na potkorene veličine na činioce.