Zadatak 379 – Završni ispit 2018

Lekcija progres
Završeno 0%

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.


379. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje određivanje mera uglova u komplikovanijim zadacima. U jedanaest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da odredite unutrašnje uglove u figuri koja se sastoji od kvadrata i jednakostraničnih trouglova.