Zadatak 332 – Završni ispit 2021

Lekcija progres
Završeno 0%

322. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje deljivost u okviru tekstualnih zadataka. U pet minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti brojevi i operacije sa njima iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se određuje broj deljiv sa 6 čije su sve cifre različite.