Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 354 – Završni ispit 2023

354. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje vrednosti izraza sa stepenima i izraza sa kvadratnim korenima. U četiri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se izračunava vrednost složenog izraza sa stepenima i složenijeg izraza sa kvadratnim korenima.