Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 418 – Završni ispit 2023

418. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje upotrebu i pretvaranje mernih jedinica za zapreminu u tekstualnim zadacima. U sedam minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti merenje iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da mililitre, centilitre i decilitre pretvorite u litre.