Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 387 – Završni ispit 2023

387. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje obima trougla kada nisu date veličine koje se neposredno mogu zameniti u formulu. U osam minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da izračunate obim trougla kada je data visina i uglovi na stranici kojoj ta visina odgovara.