Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 448 – Završni ispit 2023

448. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje primenu procenata u složenijim situacijama. U pet minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti obrada podataka iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se rešavaju složeni zadaci sa procentom primenom proporcija.