Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 355 – Završni ispit 2022

355. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje vrednosti izraza sa stepenima i izraza sa kvadratnim korenima. U tri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti algebra i funkcije iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se izračunava vrednost složenog izraza sa kvadratnim korenima i stepenima mešovitih razlomaka.