Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 428 – Završni ispit 2023

428. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje problemske zadatke sa zaokrugljivanjem. U šest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti merenje iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da primenom zaokrugljivanja decimalnih brojeva na najbliži ceo broj rešite problemski zadatak.