Brojevi i operacije sa njima
Algebra i funkcije
Geometrija
Merenje
Obrada podataka

Zadatak 384 – Završni ispit 2021

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.


384. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje obima i površine pravougaonika primenom Pitagorine teoreme. U četiri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da odredite širinu pravougaonika kada je data njegova dužina i ugao koji obrazuju njegove dijagonale.

Scroll Up
Secured By miniOrange