Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 433 – Završni ispit 2023

433. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje koordinate tačke koja zadovoljava složenije uslove. U šest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti obrada podataka iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se određuju koordinate jednog temena paralelograma kada su zadate koordinate preostala tri temena.