Brojevi i operacije sa njima
Algebra i funkcije
Geometrija
Merenje
Obrada podataka

Zadatak 423 – Završni ispit 2020

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.

423. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje primenu mernih jedinica za u tekstualnim zadacima. U četiri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti merenje iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se izračunava pređeni put u metrima kada je vreme dato u satima, a brzina u milimetrima u sekundi.

Scroll Up

PODELITE OVAJ POST NA FACEBOOKU

Veliki broj učenika ima potrebu za lekcijama iz matematike, a nisu upoznati sa ovim sajtom.
Obavestimo i nastavnike koji imaju potrebu za on-line lekcijama za svoje virtuelne učionice.