Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 380 – Završni ispit 2022

380. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje određivanje mera unutrašnjih uglova trougla u komplikovanijim zadacima. U četiri minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da odredite unutrašnje uglove u jednakokrakom trouglu kada je data simetrala njegovog ugla na osnovici.