Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 411 – Završni ispit 2023

411. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje primenu sličnosti trouglova. U šest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da izračunate dužinu stranice trougla primenom sličnosti trouglova i Talesove teoreme.