Zbirka iz matematike za 2023.
Zbirke iz prethodnih godina

Zadatak 386 – Završni ispit 2023

386. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje izračunavanje površine trapeza kada nisu date veličine koje se neposredno mogu zameniti u formulu. U šest minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti geometrija iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako da izračunate površinu jednakostraničnog trapeza sa uglom na osnovici od 60 stepeni kada je dat poluprečnik opisane kružnice tog trapeza.