Zadatak 336 – Završni ispit 2021

Lekcija progres
Završeno 0%

Upsss!!!

Video u kome je objašnjen način rešavanja ovog zadatka je zaključan.


336. zadatak za završni ispit iz matematike spada u napredni nivo i obrađuje deljivost brojem devet u okviru tekstualnih zadataka. U pet minuta videa detaljno i postupno objašnjen je načina rešavanja ovog zadatka koji pripada oblasti brojevi i operacije sa njima iz zbirke za završni ispit. Moći ćete da naučite kako se određuje broj deljiv sa 9 kada je jedna od njegovih cifara zadata.